Vermogensopbouw

Heeft u een appeltje voor de dorst opgebouwd of wilt u daarmee beginnen? Een goede zaak. Maar dan is de vraag of u de gelden op een spaarrekening wilt plaatsen of kunt gaan beleggen. Daarvoor zal eerst bepaald moeten worden hoe lang u het geld kunt missen en welke risico’s u wilt of kunt lopen. En hoe uw totale vermogen (privé, binnen de onderneming, in lijfrente- en kapitaalverzekeringen) is samengesteld. Dan is het zaak om met de juiste banken en beleggingsinstellingen in contact te komen. Het bieden van een optimaal rendement en een gedegen werkwijze zijn hierbij belangrijk. Van der Poll advies zorgt voor introductie bij de banken en beleggingsinstellingen die het beste bij u passen. John van der Poll is duidelijk hierover: ‘Kijk verder dan de bekende namen. Zo is er een Belgische bank die op internetsparen een zeer hoge rente vergoed en een kosteloze betaalrekening op de koop toe biedt!. Ook zijn er beleggingsvormen met een unieke ingebouwde garantie, waardoor het risico beperkt blijft’. Graag help ik u bij het kiezen van de door u gewenste en passende strategie. Een risico-enquete is daarbij essentieel en deze stel ik samen met u op.

Wat u wellicht niet weet of niet realiseert is dat uw pensioen ook voor een substantieel deel door uw pensioenverzekeraar word belegd. Dat gebeurd op een professionele manier waarop u weinig invloed heeft. En dat is misschien maar goed ook, want de grote bedragen waarmee pensioenfondsen wereldwijd kunnen beleggen worden optimaal gespreid in zoveel mogelijk beschikbare mogelijkheden waar u en ik als kleine belegger geen toegang tot kunnen verkrijgen. Toch is er ook met kleinere vermogens meer mogelijk dan u in eerste instantie zult denken. Ik werk met verschillende professionele vermogensbeheerders constructief samen, zodat uw vermogen kan groeien zonder dat ik als adviseur daar elke dag naar hoef te kijken. Natuurlijk kan ik dat ook niet, evenals andere adviseurs dat niet kunnen. Schoenmaker blijf bij je leest en doe alleen wat je goed kunt. Ik ben er trots op samen te werken met  deze vermogensbeheerders, waaronder Ostrica (voorheen genaamd Palladyne Asset Management; hieronder leest u meer over Ostrica) en het Noord Nederlands Effecten Kantoor (NNEK). Ook andere minder bekende vermogensbeheerders draag ik een warm hart toe. Daardoor ben ik in staat u kennis te laten maken met meerdere opties waarbinnen uw vermogen gespreid kan worden. En natuurlijk spreiden deze vermogensbeheerders zelf ook.

financiele analyse

Minder risico, meer rendement: Ostrica

Bij beleggen hoort risico. Spreiding is een belangrijk middel om dat risico te minimaliseren en een gezonde en verantwoorde vermogensontwikkeling te realiseren. Ostrica zorgt voor spreiding over verschillende beleggingscategorieën, zoals vastrentende waarden, aandelen en alternatieve beleggingen in verschillende sectoren en regio’s. Ondanks een gedegen fundamentele- en technische analyse laat het tijdstip waarop een sterke koersval zich voordoet zich echter moeilijk voorspellen. Zelfs wanneer de kans op marktstress hoog lijkt, is het suboptimaal om volledig uit risicovolle titels te stappen. Een koersval mijden is weliswaar een doel, maar als de koersval uitblijft of wanneer niet tijdig opnieuw wordt ingestapt, gaat veel rendement verloren. Naast spreiding is een actieve sturing uit aandelen dus slechts een deel van de oplossing om beleggingsportefeuilles te beschermen. Ostrica is een High tech vermogensbeheerder die met geavanceerde beleggingsstrategieën een laag risico weet te combineren met een bovengemiddeld rendement. Zij hanteert een actief beleggingsbeleid, waarbij per portefeuille wordt bepaald wat de basis allocatie naar vermogenscategorieën en beschermingsstrategieën moet zijn. Hoe hoger het risico hoe hoger de allocatie naar de beschermingsstrategie zal zijn. De allocatie wordt vervolgens tactisch bijgestuurd. Sinds 1997 biedt Ostrica een breed scala aan vermogensoplossingen. Haar cliënten staan 100% centraal bij het realiseren van de beleggingsdoelstellingen, namelijk het realiseren van een optimaal rendement tegen een aanvaardbaar risico. Bij Ostrica heeft u 24/7 online inzage in uw portefeuille en performance. Voor meer informatie zie http://www.ostrica.nl/

Transparante beleggingsoplossingen: Perlas

Perlas is een eigen merk van de gerenommeerde vermogensbeheerder Ostrica. Als u belegt in Perlas maakt u gebruik van de beleggingsexpertise van Ostrica. Dat betekent actief beheer, bovengemiddelde beleggingsresultaten en een unieke beschermingsstrategie die het verlies beperkt in tijden van marktstress. U belegt in een van de drie profielfondsen: Borgplan (defensief; obligaties); Kernplan (een mix van aandelen en obligaties) of Dynamischplan (offensief; nadruk op aandelen). Al vanaf 50 euro per maand kunt u instappen. De fondsen van Perlas zijn tevens geschikt voor  pensioen opbouw (het zogenaamde banksparen). Heeft u een pensioentekort dan  is de aftrek onder voorwaarden aftrekbaar. Flexibiliteit staat voorop bij Perlas. U bepaalt zelf wanneer en hoeveel u inlegt. Ook heeft u een vrije keuze in welk fonds u wilt beleggen en switchen van fonds is kosteloos mogelijk. Bij Perlas heeft u 24/7 online inzage in uw actuele saldo. Voor meer informatie zie https://www.perlasplan.nl/

Minder risico, hogere pensioenuitkering: Baloise

Ostrica heeft samen met de Luxemburgse verzekeraar Baloise de beleggings- & beschermingsstrategie beschikbaar gemaakt voor vrijvallende lijfrentepolissen en stamrechtuitkeringen. Ongeacht in welke periode of onder wel fiscaal regime de lijfrentepolis is afgesloten. Luxemburg is de enige Europese lidstaat die via zijn wetgeving maximale bescherming biedt zonder dat hier een limiet aan is gesteld. De veiligheid van spaardeposito’s bij een Nederlandse bank is gegarandeerd tot € 100.000.- In Luxemburg bepaalt de wet dat tegoeden van verzekeringnemers aan geen enkel ondernemersrisico van de verzekeringsmaatschappij mag worden blootgesteld. Hierdoor is een aan-de-zekerheid-van-sparen-grenzende beveiliging te combineren met hoger rendement. Juist voor pensioenspaarders met een pensioenpolis, een unieke combinatie. Komt uw lijfrentepolis binnenkort tot uitkering en heeft u interesse in een beleggingslijfrente? Neem contact met mij op voor meer informatie. Voor meer informatie zie http://www.ostrica.nl/

Graag informeer ik u op maat en breng ik u in contact met mijn netwerk.